Par ārstu

 

                  
VESELĪBA, MIERS, LABKLĀJĪBA

 

Profesors, medicīnas zinātņu doktors Anatolijs Požarskis,  ārsts-seksopatologs, ārsts-psihoterapeits.

CV                         

       Dzimšanas datums                        22.07.1970.                      
       Dzimšanas vieta                Daugavpils, Latvija

       Izglītība                                      
        2009. - P. Stradiņa Universitāte, Rīga, doktorantūra, programmā "Medicīna"

 1994. - Vitebskas medicīnas institūts, Baltkrievijā

                                                            

   Tālākizglītība

1995. -1999.:  seksoloģijas un seksopatoloģijas  kursi (ārsta-seksopatologa sertifikāts), Latvijas Universitāte, Rīga

2004.-2008.:   P. Stradiņa Universitāte, Rīga, psihodinamiskās psihoterapijas kursi (ārsta-psihoterapeita sertifikāts )

2010.- 2012.: P. Stradiņa Universitāte, Rīga, otrā līmeņa kursi psihosomatiskajā medicīnā un psihodinamiskajā psihoterapijā.   

Darba pieredze

2019.- līdz šīm laikam - Daugavpils Universitāte, Anatomijas un fiziologijas katedra, asociētais profesors.

2011.03.- 2018.: Daugavpils Universitāte, Anatomijas un fizioloģijas katedra, viesdocents
 

2010.-2011.: P. Stradiņa universitāte, Rīga, Pēcdiploma izglītības fakultāte programmas "Medicīniskā seksoloģija", vadītājs                    

2008. - līdz šim brīdim: privātprakse, ārsts-seksopatologs, psihoterapeits, ģimenes ārsts

2004. - līdz šim brīdim: privātprakse, ārsts - seksopatologs, ģimenes ārsts

1999. - 2004.:  seksopatologs, firma "Harmonija D"                   

1997. - 1999.  ārsts-terapeits, poliklīnika "Dinas'', Daugavpils, neatlekāmās palīdzības ārsts, neatliekamās palīdzības stacija, Daugavpils                  

1994. -1997.: ārsts-stažieris,poliklīnika "Dinas'', Daugavpils, neatliekāmās palīdzības stacija, Daugavpils                  
 

Zinātniskā darbība


Dalība kongresos ar stenda referātu.

25. - 28.11.07.:  ,,The epidemiology peculiarity of the premature ejaculation in the territory of Latvia, generating factors and the medical treatment possibilities’’. Eiropas Seksuālās Medicīnas Asociācijas 10. kongress, Lisabona, Portugāle

21.- 24.02.08.: Prevalence of late onset hypogonadisms in Latvia: a preliminary study’’.6. Pasaules Novecojošo vīriešu kongress, Tampa, ASV

2.-3.04.09. “Vēlīni sācies hipogonādisms Latvijā (pilotpētījums). P.Stradiņa Universitātes zinātniskā konference, Rīga, Latvija

24.-26.09.09. “Vēlīni sācies hipogonādisms Latvijā”. Baltijas ģimenes ārstu konference, Tallina, Igaunija

26.09.-30.09.10. "Prevalence of late onset hypogonadism in Latvija: a preliminary study." 14. Seksuālas medicīnas starptautiskas asociācijas asociācijas kongress, Seula, Koreja.

25.-28.05.16. "Late – onset hypogonadism in Latvia. Eiropas seksoloģijas federācijas kongress, Dubrovnika, Horvātijā, 

22.09.- 25.09.16. "Late –onset hypogonadism in Latvia. 20. Pasaules Seksuālas medicīnas kongress, Bejingā, Ķīnā.

15.06.-17.06.17. "Late-onset hypogonadism in Laivia. 20. Ziemēļu vispārējas prakses kongress, Reikjavika, Islande.

19.06.-22.06.19."A case of successful therapy of vaginism in short-term psychodynamic psychotherapy". Eiropas Psihosomatiskas Medicīnas asociacijas kongress, Roterdama, Niderlānde.

Dalība konferencēs ar mutisku referātu.


30.03.07. “Priekšlaicīgas ejakulācijas epidemioloģijas īpatnības Latvijā, izraisošie faktori un ārstēšanas iespējas". P.Stradiņa universitātes 6. zinātniskā konference, Rīga, Latvija

13.03.08. “Vēlīni sācies hipogonādisms Latvijā: pilotpētījums” P.Stradiņa universitātes 7. zinātniskā konference, Rīga, Latvija

25.-27.09.08. Late-onset hypogonadism in Latvia. 8. Baltijas Forums, Jūrmala, Latvija

28. -31.05.09. Поздний гипогонадизм. Ситуация в Латвии’’ Starptautiskais kongress Androloģijā, Soči, Krievija.

27.03.2015. Late-onset hypogonadism in GP praktice. Baltijas Ģimenes Medicīnas konference, Viļņā, Lietuva.

29.05.-1.06.19. "Late-onset hypogonadism affects only elderly men with co-morbidities" Medicīnas Polonijas kongress, Gdaņska, Polija.

Dalība sabiedrības un profesionālajās organizācijās

Latvijas Ārstu Seksologu biedrība - valdes loceklis, sertifikācijas komisijas loceklis

Latvijas Ģimenes ārstu  asociācija - valdes loceklis

Publikācijas

Raksti.

Эпидемиологические особенности преждевременной эякуляции у мужчин Латвии,её причины и возможности лечения. Журнал „Здоровье мужчины”, Kijeva, Ukraina, 2008,3,96-97.

Late-onset hypogonadism: Reviev of the problem. Proceedings of the Latvian Academy of sciences, 2010 (64), 3-4,  93-97.

Современные подходы к консервативной терапии язвенной болезни. Научные ведомости Белгородского государственного университета, Belgoroda, Krievija, 2010 16(87), 23-32.

Age-related androgen deficiency of Men and a cardiovascular disease. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis, 2011, 11(2), 183-187.

The effect of metabolic syndrome on the development of age-dependent hypogonadism in middle-aged Men. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis, 2011, 11(2), 188-191.

Нейроиммуноэндокринные эффекты этанола в развитии патологии внутренних органов. Клиническая медицина (Москва).2012; 90(3):8-12.

Особенности ведения пожилых пациентов с хронической обструктивной болезнью лёгких. Клиническая медицина (Москва), 2012; 90(2):58-61.

Kvalitatīva seksuāla dzīve - cik tā ir atkarīga no psihiskās veselības? Latvijas ārsts, 2014  maijs, 60-62.

Peculiarities of the Diagnosis of Late - Onset Hypogonadism in Man in the Case of Chronic Diseases: Arterial Hypertension, Dyslipidaemia, Adiposity, Metabolic Syndrome, Type 2 Diabetes Mellitus, Chronic Obstructive Pulmonary Desease. Acta Biol.Univ. Daugavp., 2018., 18 (1): 81-93.

Late -onset hypogonadism and arterial hypertension. Acta Biol. Univ. Daugavp., 2018., 18 (2): 211-215.

Pozarskis A, Lejnieks A. Detection of Late - onset hypogonadism in Men with chronic internal diseases. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B,Vol. 73 (2019), No. 1 (718): 24–33.


Erenpreiss J, Fodina V, Pozarska R, Zubkova K, Dudorova A, Pozarskis A. Prevalence of testosterone deficiency among aging men with and without morbidities. Aging Male, 2019 Jun 1:1-5. doi: 10.1080/13685538.2019.1621832. [Epub ahead of print].Pozarskis

 

Tēzes.

Priekšlaicīgas ejakulācijas epidemioloģijas  īpatnības Latvija, izraisošie faktori un ārstēšanas iespējas: pilotpētījums. Rīgas P.Stradiņa Universitātes zinātniskās conferences tēzes: 2007, 225.

The epidemiology peculiarity of the premature ejaculation in the territory of Latvia,generating factors and the medical treatment possibilities.The Journal of Sexual Medecine: 2008,5 (2), 132.

Vēlīni sācies hipogonādisms Latvijā: pilotpētījums. Rīgas P.Stradiņa Universitātes 2008 gada zinātniskās conferences tēzes, 27.
Prevalence of late onset hypogonadisms in Latvia: a preliminary study.Novecojošo vīriešu problēmu 6. Pasaules kongresa tēzes internetā. www.kenes.com/aging/aging/program/session1.asp

Vēlīni sācies hipogonādisms Latvijā (pilotpētījums), Rīgas P.Stradiņa Universitātes 2009.gada  zinātniskās conferences tēzes, 43.

Поздний гипогонадизм. Ситуация в Латвии. Андрология и генитальная хирургия: 2009(2), 131,Maskava, Krievija.

Late-onset hypogonadism in Latvia. Baltijas Ģimenes Ārstu conferences tēzes: 2009.
Особенности сексуальной функции в пожилом возрасте // Актуальные проблемы клинической геронтологии. Materiālu apkopojums no starpreģionu conferences ar starptautisku līdzdalību, Belgorod, Krievija, 2009, 5-6.

Альфа-1-блокаторы в лечении артериальной гипертензии, сочетающейся с доброкачественной гиперплазией предстательной железы в пожилом возрасте. Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов. Starpreģionu zinātniski-praktiskās konferences materiāli, Belgorod, Krievija, 2009, 37-38.


Некоторые молекулярные аспекты воздействия этанола на иммунную систему. Rudens gerontoloģijas konferencē Belgorodā: starpreģionālās ar starptautisku līdzdalību zinātniski-praktiskās konferences materiāli, Belgorodā, Krievija, 2009, 13-15.


Особенности возрастного гипогонадизма у мужчин при кардиологической патологии. Репродуктивная медицина: взгляд молодых, 2010, 1. ikgadējās zinātniskās jauno zinātnieku un speciālistu konferences materiāli,
Sankt-Pēterburga, Krievija, 2010, 11‒12.


Сексуальная функция у пожилых людей и качество их жизни. Инновационные технологии управления здоровьем и долголетием человека. 1. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, Sankt-Pēterburga, Krievija, 2010, 126‒131.


Сочетание возрастного гипогонадизма у мужчин с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Актуальные вопросы полиморбидной патологии в клинике внутренних болезней. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, Belgoroda, Krievija, 2010, 25‒26.


Сексуальная функция и качество жизни пожилых. Актуальные вопросы полиморбидной патологии в клинике внутренних болезней. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, Belgoroda, Krievija, 2010, 26‒27.


Современные представления о нейроиммуноэндокринных механизмах старения (Viedoklis par neiroimūnendokrīniem novecošanas procesiem mūsdienās). Инновационные технологии управления здоровьем и долголетием человека.  Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, Sankt-Pēterburga, Krievija, 2010, 140‒148.


Prevalence of late onset hypogonadism in Latvia: a preliminary study. The Journal of Sexual Medicine, 2010, 7(4), 219.
Late-onset hypogonadism in GP practice, Baltijas Ģimenes Medicīnas konferences tēzes, 2015, 15.

Pozarskis, A., Late-onset hypogonadism in Latvia, J Sex Med, 2017; 14:S1-S131, S61.

Late-onset hypogonadism affects onle elderly men with co-morbidities. 11. Starptautiskā androloģijas kongresa tēzes, Kopenhāgena, Dānija, 2018, 32.

Late-onset hypogonadism affects only elderly men with co-morbidities. Medicīnas Polonijas kongresa tēzes, Wiadomosci Lekarskie, 2019 (6), 1212, Gdaņska, Polija.

Dalība starptautiskos kongresos

2002. - Eiropas Seksoloģijas Federācijas kongress, Limassola, Kipra

2003. - Eiropas un Āzijas seksologu asociācijas kongress, Kijeva, Ukraina

2004. - konference par sieviešu seksuālo disfunkciju, Londona, Lielbritānija

2005. - Eiropas Seksuālās medicīnas Asociācijas kongress, Kopenhāgena, Dānija

2006. - Andrologu Starptautiskais kongress, Soči, Krievija

2006. - Seksoloģijas konference, Kijevā, Ukrainā

2007. - Pasaules novecojošo vīriešu problēmu kongress, Varšava, Polija

2008. - Konference par neauglības problēmām, Malmo, Zviedrija

2010. - Pasaules seksoloģijas kongress, Seula, Dienvidkoreja

2012.- Starptautiskais seminārs ģimenes medicīnā, Zaļcburga, Austrija

2014. - Eiropas Seksuālas medicīnas Asociācijas kongress, Stambula, Turcija

2016 - Eiropas Psihosomatiskas Medicīnas kongress, Luleo, Zviedrija.

Valodu zināšanas

Krievu - brīvi
Latviešu - brīvi
Poļu - brīvi
Angļu – sarunvalodas līmenī